مقطع دکتری
رشته و گرایش: مدیریت مهندسی معدن – معادن روباز
محل اخذ مدرک: دانشگاه میسور – هندوستان
سال اخذ مدرک: ۱۳۸۸
عنوان پایان نامه دکترا : کاربرد تکنولوژی اطلاعات در مدیریت معادن روباز و تاثیر آن بر توسعه صنعتی
مقطع کارشناسی ارشد:
رشته و گرایش: مهندسی معدن – استخراج معدن
محل اخذ مدرک: دانشگاه صنعتی امیر کبیر  تهران
سال اخذ مدرک: ۱۳۷۳
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: تعیین حد روباز – زیرزمینی و ارایه طرح استخراج مقدماتی معدن مس چهل کوره
مقطع کارشناسی
رشته و گرایش: مهندسی معدن – استخراج معدن
محل اخذ مدرک: دانشگاه شهید باهنر کرمان
سال اخذ مدرک: ۱۳۷۰
عنوان پروژه کارشناسی: طراحی تهویه معادن بزرگ و اولیه در  حوضه زغال سنگ هجدک